Lastbilsstation

Reklamationer

Om olyckan är framme

Tänk på att det alltid är mottagaren av gods som ska agera och att det är du som ägare till godset som ska framställa och styrka ditt krav. Det är viktigt att du skickar in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag. Ju mer information du bifogar din reklamation desto snabbare kan den handläggas och avslutas.

Vid mottagande av gods


  1. Undersök godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
  2. Synlig skada på emballage eller gods eller saknat gods ska noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet.
  3. Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren. Både emballage och gods ska fotograferas.
  4. Synlig skada som inte noterats på fraktsedeln vid mottagningstillfället godkänns sällan. Det är därför mycket viktigt att undersöka godset vid mottagandet.
  5. Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället).

Saknat gods

Du ska i första hand vända dig till närmaste trafikkontor för att få hjälp med sökning. Har godset inte levererats inom 5 dagar ska du anmäla förlusten enligt Förfarande vid reklamation. Ersättning för saknat gods utgår efter 60 dagar.

Förfarande vid reklamation

Anmälan ska ske så snart som möjligt till Lastbilsstations reklamationsavdelning (se kontaktinformation längst ner på sidan). Anmälningsdag är den dag som blanketten och underlag ankommer elektroniskt till Lastbilsstation. 

Klicka på nedanstående länk för att få inloggningsuppgifter till reklamationsblanketten:
Begär inloggningsuppgifter till reklamationsformulär
För dig som redan har inloggningsuppgifter
Fyll i blanketten noggrant så att reklamationen kan handläggas snabbt och korrekt.

Följande dokument ska bifogas:

  • Kopia på handelsfaktura – ange gärna vilken position som är skadad//saknas
  • Foton på både emballage och gods
  • Fraktsedelskopia

Vi handlägger ärendet och du får instruktioner . t ex om skadan skall åtgärdas på plats, om det skadade godset kommer att inhämtas av oss eller kan kasseras.

Efter avslutad utredning ombeds du att fakturera Lastbilsstation. Fraktsedelsnumret ska framgå på fakturan och moms får inte debiteras då försäkringsersättning är momsbefriad.

Kontaktinformation vid reklamationer och skadereglering

Kundcenter
Tel: 0910-71 17 50
Order@lastbilsstation.se