AFFÄRSPLAN

Affärsidé

Transport
Som neutral part med hög kvalitet, flexibilitet och lokal närvaro lösa kundernas behov av transportlogistik.

Målsättning

Lönsamhet och tillväxt
Lastbilsstations mål är att, med anpassad organisation, lättolkad affärsplan, tydliga och mätbara mål, skapa förutsättningar till en lönsam tillväxt.

Vision

Kvalité
Att vara den bästa logistikpartnern för kunder med höga krav för transporter.

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750