MILJÖPOLICY

Lastbilsstations miljöarbete.

Vi på Skellefteå Lastbilsstation AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön inom de ramar som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjliga. Vi vill vara med och bidra till en långsiktig hållbar utveckling och allt miljöarbete skall ses som en investering för framtiden.

I vårt miljöarbete skall vi:

 • Som minimikrav uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • Optimera vår trafik- och ruttplanering för minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Föra en aktiv dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter om miljöförbättringar.
 • Hushålla med råvara, material och energi.
 • Konstant arbeta för att utveckla system och rutiner för att minimera pappersförbrukningen.
 • Om så möjligt skall vi använda miljömärkt utrustning och material.
 • Erbjuda PDF-faktura för att minimera miljöbelastningen vid fakturering.
 • Ha en väl fungerande källsortering.

Skellefteå Lastbilsstation AB strävar även efter att förfoga över en fordonsflotta som är miljövänlig, driftsäker, praktisk och representativ.

För att uppnå detta mål skall våra fordon vara:

 • Max 5 år gamla, för lätta fordon, max 3 500 kg.
 • Max 7 år gamla, tunga fordon.

Miljömål och egenkontroll


Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy för att säkerställa att våra miljömål är uppfyllda samt sätta upp nya aktuella miljömål.

Nedan finns några av våra primära fokusområden gällande miljö för 2023/2024.

 • Följa utvecklingen av alternativa bränslen.
 • Hålla en öppen dialog med bränsleleverantörer så att bästa möjliga bränsle används.
 • Möjlighet att erbjuda våra kunder drivmedels-/bränsleuppföljning.
 • Möjlighet att erbjuda våra kunder klimatkompenserade transporter.
 • Optimering av trafik.
 • Inom denna period sluta ta emot leverantörsfakturor via post utan endast digitalt.
Vi har även upprättat en miljöplan för 2022 - 2025.

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750