REKLAMATIONER

Information gällande reklamationer

Om olyckan är framme

Saknat gods

Tänk på att det alltid är mottagaren av gods som ska agera och att det är du som ägare (fraktköpare) till godset som ska framställa och styrka ditt krav till oss. Det är viktigt att du skickar in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag. Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar.

Ju mer information du bifogar din reklamation desto snabbare kan den handläggas och avslutas.

Tänk på att skadat gods alltid ska sparas för eventuell besiktning!

Alla uppdrag utförs enligt våra transportvillkor och NSAB 2015.


Du ska i första han vända dig till vårt kundcenter för att få hjälp med sökning. Har godset inte levererats inom 5 dagar ska du anmäla förlusten via reklamationsformuläret.

Ersättning för saknat gods utgår först efter 60 dagar enligt gällande villkor.Vid mottagande av gods

1

Undersök godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.

2

Synlig skada på emballage eller gods samt saknat gods ska noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet.

3

Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagare och fotograferas. Mottagaren ska vara beredd på att visa upp både emballage samt det skadade godset.

4

Synlig godsskada som inte noterats på fraktsedeln vid mottagningstillfället godkänns sällan. Det är därför mycket viktigt att undersöka godset vid mottagandet tillsammans med chauffören. 

5

Dold skada skall anmälan skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället).


Förfarande vid reklamation

Anmälan ska ske så snart som möjligt via Skellefteå Lastbilsstations reklamationsformulär (se nedan). Anmälningsdag är den dag reklamationen registreras. 

Var noga med att bifoga all dokumentation kring reklamationen.
Vid reklamation begär vi alltid: 

- Kopia på handelsfaktura som anger värdet på godset vid transporten. 
- Foton på både emballage och det skadade godset. 
- Fraktsedelskopia.

Fyll i blanketten noggrant så att reklamationen kan handläggas snabbt och korrekt.

Begär inloggningsuppgifter till reklamationsformuläret.

För dig som redan har inloggningsuppgifter och vill göra en reklamation.

Vi handlägger ärendet och du får instruktioner på om skadan skall åtgärdas, om det skadade godset kommer besiktas/hämtas in av oss eller kan kasseras.

Efter avslutad utredning ombeds du att fakturera Lastbilsstation. Fraktsedelsnumret ska framgå på fakturan och moms får inte debiteras då försäkringsersättning är momsbefriad.


Kontaktinformation vid reklamationer och skadereglering

Mail: claims@lastbilsstation.se

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750