KVALITETSPOLICY

Kvalitetspolicy


Vi på Skellefteå Lastbilsstation AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.


  • Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Alla som kommer i kontakt med vår verksamhet ska känna förtroende för oss.
  • Reklamationer och synpunkter behandlas skyndsamt och professionellt.
  • Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
  • Transporter skall utföras enligt överenskommelse med kund.
  • Våra kunder skall kunna lita på att transporten sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
  • Vi ska uppfylla alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
  • Vi ska göra vår kvalitetspolicy känd för vår personal, underleverantörer och kunder.
  • Vi arbetar aktivt med att sänka reklamationskostnader.
  • Kvalitet i arbetet är samtliga medarbetares ansvar.
  • Varje år granskar och utvärderar vi kvalitetspolicyn samt upprättar nya målsättningar. Detta sker vid ledningens genomgång.

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750