LASTBILSSTATIONS HISTORIA

Stegen vi tagit till var vi är idag.

Skellefteå Lastbilsstations historia börjar för mer än 50 år sedan...

...närmare bestämt 1947, då 11 åkare samordnade sina resurser och bildade en ekonomisk förening.

Det hade skapats ett behov av att få en samordning av transporterna från Skellefteå och ut till byarna. Alla 11 åkare ägde en elftedel av den ekonomiska föreningen. Insatsen var 100:-. I centrum placerades affärsidén om att utveckla och försälja transporttjänster som löser kundens transportproblem.

På det här sättet fortsatte sedan verksamheten ända in på 1970 talet då samhället förändrades i en allt snabbare takt. Det behövdes större fordon, längre linjer och tätare trafik. Ett antal företagsköp har under de senaste 20 åren gjort att av 11 ägare har det blivit 4.

Verksamheten har under åren utvecklats positivt. Under åren som gått har Lastbilsstation vuxit och 1988 flyttade vi in i nybyggda lokaler på Hallvägen i Skellefteå. En stor och modern terminal med kontor, magasin och väl tilltagna uppställningsytor. På den terminalen har vi också tillgång till ett stickspår från järnvägen.

Företaget fortsätter att expandera och år 2000 startar förändringen från att vara ett lokalt företag till att arbeta regionalt över hela Norrland. 2004 etablerar vi en terminal i Sundsvall som sedan kompletteras med ett kontor 2010. 2006 expanderar vi och öppnar kontor och terminal i egen regi i Luleå. 2009 öppnar vi kontor och terminal i Umeå och 2012 gör vi samma även i Gävle.


Ägarstruktur

Fr.o.m 2007-01-01 gäller följande ägarstruktur

Godskompaniet i Norrland AB

Håkan Brännström Åkeri AB

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750