BRAND I SUNDSVALL

Information om branden på vår terminal i Sundsvall den 31 Juli, 2020.

Brand i Sundsvall

Tyvärr startade en brand hos en av våra grannar till terminalen i Sundsvall, branden spred sig till vår terminal snabbt och vi blev tvungna att evakuera. Fastigheten gick inte att rädda vilket även gäller godset som befann sig i byggnaden.

Vi har flyttat in i tillfälliga lokaler på Timmervägen 6 i Sundsvall.
Ifall du har några frågor vänligen kontakta vår kundtjänst.  


Vill du göra en reklamation vänligen anmäl den här


Fire in Sundsvall

Unfortunately, on the 31st of July 2020, a fire started at one of our neighbors to the terminal in Sundsvall, the fire spread to our terminal quickly and we had to evacuate. The property could not be saved, which also applies to the goods that were in the building.

We have moved into temporary premises on Timmervägen 6 in Sundsvall.
If you have any questions, please contact our customer service


If you want to make a claim, please report it on this page.

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750